Frézování

Nejosvědčenějším a nejrychlejším způsobem jak odstranit pařez, je odfrézovat ho. Frézování je způsob z hlediska ceny nákladnější, ale velmi účinný.

Frézování pařezu se provádí za pomoci pařezové frézy, která odfrézuje vrchní část pařezu cca 15-20 cm pod povrch země. Místo po odfrézovaném pařezu, je možné okamžitě zavézt zeminou a zasadit na něm trávník. Frézování pařezů lze provádět i v nepřístupných prostorách – hřbitovy, u zdi, ve svazích atp.

Touto cestou se neřeší likvidace kořenového systému.

K čemu je frézování dobré?

Vyfrézování pařezu může zabránit úrazům, nehodám a různým škodám (především u škol, školek, hřištích, na veřejných prostranstvích, zahradách, parcích, cyklostezkách, či hřbitovech). Dále zamezí šíření dřevokazných hub a usnadní sekání trávy.