Kácení stromů

Provádí se u dřevin stojící mimo les, kde je dostatek prostoru a nehrozí nebezpečí žádných škod z pádu stromu. Doporučuje se provádět v době vegetačního klidu (od 1. října do 31. března). Na rozdíl od prořezávání stromů je u kácení stromů třeba povolení k jejich kácení, které uděluje Odbor životního prostředí.

Rizikové kácení stromů

Provádí se všude tam, kde okolí nebo strom svými parametry neumožňuje složení celého stromu (stromy v blízkosti budov, elektrických vedení apod.). Pokácený strom dle přání odvezeme, nebo naporcujeme na kusy. Na veškeré rizikové kácení jsme řádně pojištění.

Úprava a řez stromů

Provádí se především u okrasných a ovocných stromů a keřů. Jedná se o poměrně náročnou činnost na zkušenosti, neboť každý druh rostliny je jiný. Řez okrasných dřevin ve správnou dobu je předpokladem dobrého růstu a zdravotního stavu.

Ovocné stromy a keře je možné prořezávat jak v létě, tak i v době vegetačního klidu (tzn. leden, únor a březen), teplota však nesmí klesnout pod -5°C. Jehličnany a stálezelené listnáče neřežeme. Výjimkou jsou tvarované živé ploty nebo úpravy tvaru jehličnanů.