Štěpkování dřevní hmoty

Provádíme ekologickou likvidaci dřevní hmoty (větví, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin) pomocí štepkovačů, a to do průměru cca 20 cm. Zajišťujeme kompletní služby v této oblasti včetně vyvezení klestu, štěpkování a dopravy štěpky k zákazníkovi.

Silnější použitelné dřevo zpracováváme na palivové dříví. Štěpka se dá použít dále použít místo mulčovací kůry pod keře a stromy. Zabraňuje prorůstání plevelů a zároveň dochází k postupnému zkompostování štěpky.