Řez patří mezi základní zahradnické práce s dřevinami. Způsob řezu se liší podle účelu a síly řezu, účelu a druhu dřeviny, růstu, údržby, pěstebního tvaru a stavu dřeviny, ročního období i stáří dřeviny.

Konec léta a začátek podzimu je období nevhodné pro řez, jinak lze řez provádět různými způsoby pro různé účely po celý rok.

Řez je agrotechnickou operací, která může napomoci napadení rostliny patogeny, stejně jako zanedbání řezu nebo opakovaný příliš slabý řez. Intenzita řezu je tedy kombinací praktické zkušenosti a znalostí.

Řez je zásahem do života dřeviny a vyvolává obvykle reakci odpovídající intenzitě a způsobu zásahu. Na dobře provedeném řezu u životaschopné zdravé rostliny se ve vhodných podmínkách, není-li rána dále narušována, vytvoří zával (kalus), ochranná vrstva krycího pletiva.

Špatně vs. dobře provedený řez

Špatně provedený řez může přímo způsobit úhyn rostliny (např. u některých rodů růžovitých).

Dobře provedený řez dokáže nejen omezit napadení rostlin patogeny a zvýšit životaschopnost rostliny, ale také výrazně zvyšuje životnost dřeviny (např. rybíz, broskvoně, jabloně).