Chemická likvidace nežádoucí zeleně

 

Likvidace invazivních plevelů
Postřiky jsou prováděny neselektivními listovými herbicidy se systemickým účinkem, které rostliny přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozvádí do celé rostliny. Postřiky trav a plevelů provádíme na kolejových tratích, vlečkách, u obrubníků komunikací a chodníků, na sportovištích apod.
Likvidace expandující křídlatky a bolševníku
Expandující (nepůvodní) druhy rostlin jako je například křídlatka japonská, sachalinská, bohemica, bolševník obecný a velkolepý agresivně vytlačují původní druhy rostlin, čímž porušují původní rovnováhu ekosystému a mění tak druhové složení přirozených společenstev. Působí na stabilitu břehů, okrajů silnic, cest, náspů apod., které svými kořeny rozrušují.

 

Materiál na postřiky: ROUNDUP Klasik, ROUNDUP Biaktiv, ROUNDUP Rapid, TOUCHDOWN a ostatní přípravky na bázi Glyphosate. Koncentrace se volí podle druhu nežádoucí vegetace. Dle požadavku zákazníka lze však zajistit přípravek (totální nebo selektivní herbicid).

 

Sekání trávy

Sekání trávy provádíme na všech typech pozemků – zahrady, parky, sady, městské travnaté plochy atd. Provádí naši odborně vyškolení zaměstnanci, kteří mají se sekáním trávy dlouholeté zkušenosti, s pomocí malé a střední zahradní techniky.