Klient SčVK Teplice
Datum dokončení 11.2.2016
Zhotovitel ARBO Šanov CZ s.r.o. ve spolupráci se SčVK Teplice
  • rizikové kácení stromů
  • horolezecká výbava
  • kácení s chytáním dřevní hmoty do lan